ทักทายเพื่อนสมาชิก

สวัสดีเพื่อน ๆ สมาชิกเว็บหลวงพ่อเต๋.com ครับ

ที่ผ่านมาๆ เนื่องจากมีศิษย์ที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อเต๋จำนวนมากที่ไม่ทันยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
แล้วได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง จึงทำให้เกิด
การถกเถียงกันถึงกุมารพิมพ์ต่างๆที่หลวงพ่อเต๋ได้สร้างไว้รวมถึงวัตถุมงคลต่างๆในแต่ละยุค
จึงเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มสร้างของปลอมออกมาให้เช่า  แล้วแต่งเรื่องราวและพิมพ์ต่างๆที่
สร้างขึ้นมาเอง หรือเซียนบางคนก็มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วสรุปกันไปไม่ตรงกับความเป็นจริง
มีบางคนที่หาของแท้ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนหาเช่า จึงมีการปล่อยเช่าในลักษณะ
ของแท้ผสมกับของเก๊ก็มี และยังมีกรณีอื่นๆอีกหลายกรณี จึงทำให้มีผู้ศรัทธาตกเป็นเหยื่อของคน
เหล่านี้มานักต่อนัก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงตัวผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น

มาถึงวันหนึ่งผมจึงคิดว่าเราทุกคนควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง แล้วใช้ความผิดพลาดนี้
มาเป็นบทเรียนเพื่อแนะนำผู้อื่นไม่ให้ซ้ำรอยกับที่เราเคยเจอมา ผมจึงเริ่มที่จะศึกษาและค้นคว้าอย่าง
จริงจังและเก็บสะสมวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสำหรับให้ความรู้อย่างถูกต้อง
และตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งผมมองเห็นว่าส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูล
เรื่องของกุมารทองพิมพ์ต่างๆซึ่งถือเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลสายหลวงพ่อเต๋ ซึ่งมีราคาถึงหลักล้าน
ผมจึงได้รวบรวมพิมพ์ต่างๆที่เป็นมาตรฐานและสากล รวมถึงพิมพ์ที่พบเจอได้น้อยแต่มีประวัติที่มาชัดเจน
เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะผมเชื่อว่าการที่ได้เห็นของแท้ผ่านตาบ่อยๆจะมีส่วน
ช่วยให้เราเริ่มจดจำและสามารถแยกแท้แยกเก๊ได้ไม่ยาก โดยปัจจุบันผมได้รวบรวมรูปภาพส่วนของ
กุมารทองไว้เกือบครบทุกพิมพ์แล้ว

ลองศึกษากันดูจากในเว็บนี้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *