เรื่องหลวงพ่อเต๋สยบโจร ที่จังหวัดพิจิตร

เรื่องหลวงพ่อเต๋สยบโจร ที่จังหวัดพิจิตร

สมัยยังหนุ่มแน่น หลวงพ่อเต๋ ท่านชอบเดินธุดงค์จาริกไปในสถานต่างๆ ตามป่า ตามเขา Read more