รูปถ่ายวันครอบครูพระในวัดสามง่ามในอดีต

รูปถ่ายวัครอบครูพระใวัดสามง่ามใอดีตครับ (จากรูปองค์ซ้าย หลวงพี่แกละ องค์กลางหลวงพ่อเสือ องค์ขวาหลวงพี่อ้ว) การครอบครูหลวงพ่อเต๋จะเป็นการให้ลูกศิษย์ถวายพาครูโดยตำราใมือและดอกบัว ถวายหลวงพ่อเต๋ เท่านั้แล้วเป็นอัจบพิธีครับ (ไม่ใช่เศียรของฤาษีเหมือพระใปัจจุบั) Read more

รูปวันไหว้ครูวัดสามง่าม

รูปวันไหว้ครูวัดสามง่ามซึ่งมี หลวงพ่อเต๋เป็นประธานโดยมีหลวงพ่อเสือคอยช่วยอยู่ข้างๆ และมีหลวงพ่อแย้ม หลวงพี่แกละและหลวงพี่อ้วนร่วมในพิธีด้วย ถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีกุมารทั้ง รุ่น 1 3 และ4 ของญาติโยมเอามาร่วมพิธีด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกว่าศิษย์และฆราวาสที่ครอบครูกับหลวงพ่อเต๋ หลังจากหลวงพ่อเต๋ท่านมรณะภาพไปไม่นานก็ทยอยเสียตามอาจารย์กันไป Read more